Gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet vereist door de wet of contract, noch is het nodig voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht om de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als er bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt gegeven.
"Persoonsgegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat onze website wordt bezocht, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van de oproep, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit.


Klantaccount bestellingen

Klantenrekening
Wanneer u een klantaccount opent, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. De gegevensverwerking is bedoeld om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonlijke gegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. b AVG en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshippingproviders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De hoeveelheid gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.


Contact Nieuwsbrief

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij alleen uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze ter beschikking heeft gesteld. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de contractafwikkeling, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, mits u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.


Uw gegevens worden als onderdeel van de orderverwerking doorgegeven aan een serviceprovider voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgestuurd naar een derde land waarvoor een adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst, voor het elektronisch verzenden van advertenties voor onze eigen goederen of diensten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons heeft gekocht, als u dat heeft gedaan. deze hebben geen bezwaar gemaakt tegen het gebruik. Het opgeven van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Het niet verstrekken ervan heeft tot gevolg dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van uw bezwaar vindt u in het impressum. U kunt ook de link in de promotionele e-mail gebruiken. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.Verzendserviceprovider

Het e-mailadres doorgeven aan rederijen voor informatie over de verzendstatus
In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf, mits u hiermee in het bestelproces uitdrukkelijk heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.Betalingsdienstaanbieder

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Deze vind je onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE


Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.
We gebruiken deze cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na het wisselen van pagina te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na het wisselen van pagina wordt herkend.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden geïnformeerd voordat cookies worden geplaatst en individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, verhindert. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Onder de volgende links leest u hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):


Analyse reclamecommunicatie

De gegevensverwerking die hieronder in deze sectie wordt beschreven, in het bijzonder het plaatsen van cookies, wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons doorslaggevende legitieme belang:

- op het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website, bijvoorbeeld voor analyse- en statistische tools

- De bezoekers van de site gericht aanspreken met op interesses gebaseerde advertenties, bijvoorbeeld met conversietracking

- in directe klantcommunicatie, bijvoorbeeld met live chat-tools

Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG.


Gebruik van Google Analytics
We gebruiken de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website.
De gegevensverwerking dient om deze website en haar bezoekers te analyseren. Voor dit doel gebruikt Google de informatie die namens de exploitant van deze website is verkregen om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van cookies, waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
U kunt een opt-out-cookie instellen om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op alle apparaten te voorkomen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om een uitgebreid effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden de verzoeken opnieuw naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Schakel Google Analytics uit.
Zie voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming https://www.google.com/analytics/terms/de.html of lager https://www.google.de/intl/de/policies


Gebruik van Facebook-remarketing
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook") op onze website.
Het doel van de applicatie is om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk van Facebook.
Hiervoor werd de Facebook-remarketingtag op de website geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij een bezoek aan de website een directe verbinding gemaakt met de Facebook-servers. Hierdoor weet de Facebook-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Als u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien.
Uw gegevens worden mogelijk naar de VS verzonden. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" gebruiken hier deactiveren.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, zie de Facebook-informatie over gegevensbescherming op https://www.facebook.com/about/privacy/


Gebruik van het live chatsysteem tawk.to
We gebruiken het live chatsysteem van tawk.to inc op onze website. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, VS, "tawk.to").
De gegevensverwerking is bedoeld voor de communicatie tussen u en ons als aanbieder. Daarbij worden geanonimiseerde gegevens verwerkt om het systeem te bedienen en voor webanalysedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk.
De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder toestemming van de betrokken persoon.
Uw gegevens worden mogelijk naar de VS verzonden. Tawk.to heeft zich aangemeld bij de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de "Privacy Shield" en heeft zich er dus toe verbonden de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming na te leven.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende technische instellingen te kiezen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.Plug-ins

Gebruik van sociale plug-ins via "Shariff"
We gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. We gebruiken de gegevensbeschermingsveilige "Shariff" -knoppen zodat u de controle over uw gegevens behoudt.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen links naar de sociale netwerkservers gemaakt en worden er dus geen gegevens verzonden.
"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computertijdschrift c't. Het zorgt voor meer privacy op internet en vervangt de gebruikelijke "Share" -knoppen op sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vind je hier https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Wanneer u op de knoppen klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u met uw gegevens kunt inloggen bij de betreffende provider. Een directe verbinding met de sociale netwerken komt pas tot stand nadat u zich actief heeft aangemeld.
Door in te loggen geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens aan de betreffende social media-aanbieder. Onder andere zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u heeft bezocht, worden verzonden. Als u tegelijkertijd met een of meer van uw sociale netwerkaccounts bent verbonden, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing alleen voorkomen door uit te loggen bij uw social media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De onderstaande sociale netwerken zijn geïntegreerd met de functie "Shariff".
Meer gedetailleerde informatie over de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van de gegevens, evenals uw rechten en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gekoppelde gegevensbeschermingsverklaringen van de providers.


Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS) https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van Facebook-plug-ins
Deze website maakt gebruik van de plug-in van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Als u met een dergelijke plug-in pagina's van onze website oproept, wordt een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in op de pagina weergegeven via een bericht aan uw browser. Hierdoor weet de Facebook-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u als lid van Facebook bent aangemeld, zal Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Bij het gebruik van de plug-in-functies (bijv. Klikken op de "Vind ik leuk" -knop, het plaatsen van een opmerking) wordt deze informatie ook toegewezen aan uw Facebook-account, wat u alleen kunt voorkomen door uit te loggen voordat u de plug-in gebruikt.
Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks aan uw Facebook-profiel toewijst, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt of het laden van de Facebook-plug-ins op onze pagina's blokkeren met behulp van een "Facebook-blocker".
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, zie de Facebook-informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/policy.php

Gebruik van GoogleMaps
We gebruiken de functie om GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") op onze website in te sluiten.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook de gegevens van bezoekers van de website bij het openen van de pagina's waarop GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is dus verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG vanuit het gerechtvaardigde belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van onze website.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html​Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u de door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beveiligen.


Betrokken rechten en opslagduur

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens rekening houdend met wettelijke, in het bijzonder fiscale en commerciële bewaartermijnen, en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.


Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 AVG over: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, dataportabiliteit.
Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6, lid 1 f AVG, evenals tegen verwerking met het oog op direct mail.


Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt.


Recht op bezwaar
Als de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. .
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat u bezwaar heeft gemaakt, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketing.


laatste update: 19.11.2018