Herroepingsrecht
(Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn.)

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag


- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u een of meer goederen heeft besteld in het kader van een uniforme bestelling en deze uniform worden of zullen worden geleverd

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen, op voorwaarde dat u in een enkele bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste artikel in bezit heeft of heeft genomen, mits u goederen heeft besteld die in meerdere deelzendingen of stuks geleverd worden

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Angela Filomena, Oststraße 43, 48231 Warendorf, telefoonnummer: +4925814599515, e-mailadres: info@brow-henna-deutschland.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen twee weken om te worden terugbetaald vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U heeft de goederen direct en in ieder geval uiterlijk binnen twee weken vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de opzegging van dit contract om te worden teruggegeven of overhandigd. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt vóór de deadline van twee weken sturen.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Redenen voor uitsluiting of vervallen

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten


- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarover de ondernemer heeft geen invloed
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Bij Angela Filomena, Oststrasse 43, 48231 Warendorf E-mailadres: info@brow-henna-deutschland.de

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) /
de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)
- datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.